به مجله تفریحی نت سیتی خوش آمدید

بخش های سایت
آخرین مطالب
آخرین کلمات جستجو شده

تبلیغات

محصولات ویژه

محصولات ویژه جنسی

دنبال عبارت های زیر نیستید ؟

وقتی که قلب هایمان كوچك تر از غصه هایمان میشود

وقتی که قلب هایمان كوچك تر از غصه هایمان میشود... مجموعه: خواندنیهای دیدنی وقتی که قلب هایمان كوچك تر از غصه هایمان میشود،وقتی نمیتوانیم اشک هایمان را پشت پلك هایمان مخفی كنیم و بغض هایمان پشت سر هم میشكند ...     وقتی احساس میكنیمبدبختیها بیشتر از سهم مان استو رنج ها بیشتر از صبرمان ...   وقتی امیدها ته میكشدو انتظارها به سر نمیرسد ...  وقتی طاقتمان تمام میشودو تحمل مان هیچ ...     آن وقت است كه مطمئنیم به تو احتیاج داریمو مطمئنیم كه توفقط تویی كه كمكمان میكنی ...   آن وقت است كه تو را صدا میكنیمو تو را میخوانیم ...     آن وقت است كه تو را آه میكشیمتو را گریه میكنیم ...ادامه مطلب

حـــراج شـــد

تبلت طرح سامسونگ p1000